Spaghetti Alla Bottarga (2)

Spaghetti Alla Bottarga (2)

Spaghetti Alla Bottarga (2)

chiudi


Tipologia: Primo

Persone: 4

Ingredienti:
400 G – Pasta Tipo Spaghetti
– Burro
100 G – Bottarga

Cuocete gli spaghetti (del tipo